Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych z terenu

Gminy Dzierzążnia w 2022 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
od godz. 23:00 dnia 30.09.2022 do godz. 09:00 dnia 01.10.2022 Przebieg Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.
Samorząd Województwa Mazowieckiego na początku br. zainaugurował kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Daj życie”, której celem jest zwiększenie liczby przeszczepów.
Ochotnicze Straże Pożarne poprzez organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów oraz zyskują fundusze na swoją statutową działalność (OSP otrzymuje od REMONDIS Electrorecycling wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii).
Konkurs Nasz Zabytek ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo objąć wszystkie województwa każdego roku. Konkurs jest podzielony na dwie części: I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie oraz II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku. Mieszkańcy województwa mazowieckiego będą mogli zgłaszać propozycje zabytków od 3 października do 1 listopada 2022 r. (I Konkurs). Został dla nich przygotowany prosty formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie fundacji. Osoby, które nie korzystają z internetu będą mogły zgłosić zabytek przez telefon.
Fotorelacja z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Dzierzążnia.
20 września 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1431/350/22 w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 23 września do 14 października 2022 r.
Od dziś w Urzędzie Gminy w Dzierzążni – GOPS pok. Nr 3 (parter) można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie już po raz piąty organizuje konkurs EkoSzkoła skierowany do uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego. Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja działań związanych z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska prowadzonych w szkołach podstawowych oraz kreowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska.
W ramach projektu ekoGospodynie każde zgłoszone KGW bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Koła Gospodyń Wiejskich poprzez organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów oraz zyskują fundusze na swoją statutową działalność (Koło Gospodyń otrzymuje od REMONDIS Electrorecycling wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii).
Akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzona zostanie w dniach 10-24 września 2022r.
Wójt Gminy Dzierzążnia udostępnia rozkład jazdy linii 122 firmy HM TRANS s.c., na trasie Gmina Dzierzążnia – Płońsk. Linia autobusowa uruchomiona zostanie na próbę we WRZEŚNIU. Zachęcamy uczniów, którzy dojeżdżają do szkół ponadpodstawowych w Płońsku do zakupu biletów miesięcznych. Poniżej rozkład: https://hmtrans.pl/routes/122.pdf
Komenda Powiatowa Policji w Płońsku w okresie od 01.08.2022r. do 31.01.2023r. na terenie gminy Dzierzążnia prowadzi tzw. działania priorytetowe, którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie miejscowości Dzierzążnia głównie na terenie sklepów.
Wniosek o dodatek węglowy 2022 w wysokości 3000 zł można składać od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 roku w Urzędzie Gminy w Dzierzążni
Wszyscy mieszkańcy Mazowsza są zobowiązani do przestrzegania postanowień uchwały antysmogowej od 11 listopada 2017r. Informacje o zmianie przepisów w załączniku.
Mieszkańcy Gminy Dzierzążnia!!! Zapraszamy chętnych do zgłoszeń ze swoimi pieskami w celu zaczipowania zwierzęcia, nadania zwierzęciu tożsamości przypisując go do właściciela.