Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Od 1 maja 2024 roku w Urzędzie Gminy w Dzierzążni przyjmowane będą wnioski na bezpłatne zabiegi sterylizacji/kastracji/czipowania psów i kotów, których właściciele są mieszkańcami gminy Dzierzążnia oraz kotów wolnożyjących, przebywających na terenie gminy. Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego.

 Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Gminę Dzierżązna jest:

 • złożenie przez właściciela, opiekuna zwierzęcia wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji/czipowania psa lub kota.
 • okazanie dowodu tożsamości,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota, oświadczenie),
 • ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia,
 • ponadto wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
 1. Warunkiem udziału w Programie jest ujęcie wszystkich zwierząt podlegających zabiegowi sterylizacji bądź kastracji w systemie identyfikacji zwierząt. Psy i koty, które do tej pory nie zostały oznaczone elektronicznym „czipem”, w dniu przeprowadzanego zabiegu sterylizacji/kastracji będą dodatkowo oznakowane. W przypadku, gdy zwierzę jest już zaczipowane, na wniosku właściciel zwierzęcia zobowiązany będzie wskazać numer czipa.

 2. Gmina Dzierzążnia  pokrywa jedynie koszt zabiegu sterylizacji/kastracji oraz czipowania zwierzęcia. Do właściciela należy sfinansowanie dodatkowych zabiegów, usług i badań (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu), zleconych podczas badania klinicznego przeprowadzanego podczas wizyty kwalifikującej do zabiegu. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę.

 3. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu.

 4. Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji/kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz odpowiednio przygotowane do zabiegu. Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu.

 5. Zabiegi realizować będzie lekarz weterynarii Pani Agnieszka Lisińska w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Lipowej 1d w Płońsku, na podstawie zleceń wydawanych w Urzędzie Gminy w Dzierzążni na wniosek właścicieli zwierząt.

 6. Zabiegi realizowane będą w ramach zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Dzierzążnia”  dofinansowanego z „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”. Zadanie ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zmniejszenie ich niekontrolowanego rozmnażania się.