Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników                   (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 933),

 ogłasza

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY

W GOSPODARSTWIE ROLNYM „BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI”,

przebiegający pod patronatem medialnym TVP INFO.

Temat i cel

  1. Konkurs dotyczy zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania        w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp.
  2. Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników Zasad ochrony zdrowia  i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych,      a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.