Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Postępowanie w przypadku wystepienia zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

 

Na stronie internetowej MUW pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/szkody-w-budynkach-mieszkalnych zamieszczone zostały wszystkie niezbędne informacje, aktualne zasady i wytyczne z załącznikami dla osób/rodzin, które odniosły straty w wyniku  wystąpienia w dniu 30 stycznia 2022r. w województwie mazowieckim silnych wiatrów.