Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zapraszamy do udziału w konkursie pt. "Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2024". Konkurs skierowany jest do szkół z terenu województwa (zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych) oraz do instytucji kultury.

Celem konkursu jest wyłonienie placówek oświatowych lub instytucji kultury, których dorobek i aktywność w zakresie wprowadzania i zastosowania nowoczesnych technologii cyfrowych wyróżnia się spośród pozostałych na terenie województwa mazowieckiego. Konkurs ukazuje opinii publicznej wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi, które wspomagają działalność tych placówek.

W tegorocznej edycji konkursu wyłonione zostały dwie kategorie:

  • Cyfrowa Szkoła
    - wyróżnienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji z wykorzystaniem narzędzi lub umiejętności cyfrowych.
  • Cyfrowa Kultura
    - wyróżnienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie cyfrowej oferty instytucji kultury.

Konkurs trwa do 22 kwietnia.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Za zdobycie pierwszego miejsca aż 50 tys. złotych!

Szczegółowe informacje na jego temat znajdziecie Państwo na stronie:

https://cyfryzacja.mazovia.pl/mazowiecki-lider-cyfryzacji.html