Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

Rolniczy charakter gminy widać również w poziomie wykształcenia jego mieszkańców. Prowadzący gospodarstwa rolne najczęściej nie legitymują się wykształceniem rolniczym. Poniżej przedstawiono rodzaj kwalifikacji rolniczych osób prowadzących gospodarstwa rolne.

 
 
 
 

Rodzaj wykształcenia

Liczba osób

wyższe rolnicze

13

policealne rolnicze

0

średnie zawodowe rolnicze

72

zasadnicze zawodowe rolnicze

171

kurs rolniczy

195

brak wykształcenia rolniczego

278

 

* Podstawa: Dane GUS Powszechny Spis Rolny 2002 r.