Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizator

Wójt Gminy Dzierzążnia

Koordynator Konkursu

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierzążni

Cel konkursu

       1) upowszechnianie i popularyzacja wiedzy ekologicznej, promowanie postaw             sprzyjających ochronie środowiska,

2)  popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu,

3) promowanie recyklingu jako idei zagospodarowania odpadów do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,

4) rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pasji i twórczych poszukiwań u dzieci i rodziców,

5) integracja placówek szkolnych i promocja w środowisku lokalnym,

6) promocja Gminy Dzierzążnia oraz Szkół z terenu Gminy.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem Konkursu „Ekologiczny pokaz mody” jest przygotowanie przez dzieci wraz z rodzicami strojów ekologicznych lub ich elementów promujących ideę recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów.

Dla kogo

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Dzierzążnia.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci od przedszkola do klasy 3 szkoły podstawowej.
 3. Uczestnikami konkursu moga być uczniowie klas 4-8.

Zasady

 1. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie poprzez złożenie formularza zgłoszenia udziału stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Każdy uczestnik konkursu (osoba niepełnoletnia) zobowiązany jest do posiadania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na jego udział w konkursie.
 3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować i wykonać strój ekologiczny z materiałów gotowych do ponownego wykorzystania, np. folie, plastiki, papier, pudełka, lub z materiałów naturalnych np. kwiaty, liści, gałązki, itp.
 4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach.
 5. Temat pracy otwarty: strój wieczorowy, sportowy, do pracy, do szkoły, na plaże.
 6. Projekt dowolny.

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 15 września 2023 r. do godz. 14.00
 2. Szkoła przekazuje zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi do Urzędu Gminy w Dzierzążni, nie później niż do dnia 18 września 2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród

Rozstrzygnięcie konkursu w czasie Ekologicznego pikniku rodzinnego "Dzierzążnia dla środowiska" – 22 września 2023 r.

Nagrody

 1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.