Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców w sprawie wałęsających się samowolnie psów  przypominamy, że posiadanie zwierząt łączy się z szeregiem obowiązków. Prawie w każdym przypadku tzw. "bezdomny pies" ma swojego właściciela, tylko jest przez niego nieodpowiednio dopilnowany.

Obowiązek szczególnej ostrożności, przy trzymaniu zwierzęcia, nakłada bowiem na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń - "Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany". Zaniechanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa, może skutkować nie tylko odpowiedzialnością za wykroczenie. W przypadku, kiedy pies w wyniku pogryzienia spowoduje u innej osoby obrażenia, właściciel czworonoga może odpowiadać jak za przestępstwo.

Apelujemy wiec do mieszkańców o odpowiednie pilnowanie posiadanych czworonogów! Nieruchomość musi być ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich. Każdy właściciel winien posiadać również ważne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie.