Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 2 listopada 2022 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Tak jak zapowiadaliśmy Gmina Dzierzążnia przystąpi do realizacji postanowień ustawy.

Zaczynamy przyjmowanie wniosków. Formularz wniosku dostępny jest poniżej, jak również na stronie www.dzierzaznia.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy, Dzierzążnia 28.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią, oraz treścią zamieszczonej informacji.

Wnioski mogą składać osoby, którym został przyznany dodatek węglowy. Pojedyncze gospodarstwo domowe może zakupić 1,5 tony węgla do końca roku 2022 oraz kolejne 1,5 tony węgla do 15 kwietnia 2023 roku. O zakup nie mogą ubiegać się te gospodarstwa domowe, które kupiły już węgiel na zasadach preferencyjnych (np. poprzez sklep PGG) w cenie niższej niż 2000 zł za tonę.

Wnioski można składać w formie pisemnej osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia. Istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, należy wówczas pamiętać, że wniosek winien zostać podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (przesłanie skanu wniosku mailem nie wypełnia warunków przesłania wniosku drogą elektroniczną).

Po wejściu w życie ustawy Gmina Dzierzążnia podpisze umowę ze wskazaną spółką skarbu państwa zajmującą się sprzedażą węgla dla gmin, po czym przystąpi do sprowadzania węgla ze wskazanego przez spółkę punktu.

Realizacja Państwa wniosków będzie zależała od dostępności węgla dla gmin. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu. Przewidujemy, płatność za węgiel w kwocie 2000 zł brutto za tonę. Odbiór węgla będzie możliwy po dokonaniu płatności za węgiel na konto gminy. Węgiel będzie odbierany przez wnioskodawców na swój koszt z wskazanego przez gminę składu węglowego (prawdopodobnie z Nowych Kucic od Pana Klimczewskiego), gdyż Gmina nie dysponuje infrastrukturą odpowiednią do realizacji zadania.

Z informacji medialnych wynika, że do dystrybucji przez gminy zostanie przeznaczony węgiel importowany dobrej jakości. Gmina nie ma żadnej możliwości zweryfikowania jakości przyznanego jej węgla.

Gdyby Państwu nasunęły się jakieś wątpliwości, będziemy starali się je na bieżąco wyjaśniać.