Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy w Dzierzążni uruchomił System Powiadamiania SMS. Jest to bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany do mieszkańców Gminy Dzierzążnia.

Zapisz się! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link powyżej), w którym musimy podać numer swojego telefonu komórkowego, wybrać miejscowość oraz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowo można zarejestrować się składając wypełniony papierowy formularz w sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni w godzinach pracy urzędu 8.00-16.00.

 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych z terenu

Gminy Dzierzążnia w 2022 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Pomianowie błąka się pies - samica, suka rasy Pitbull, maść brązowa z białym krawatem, obcięte uszy, wygląda jakby świeżo po oszczenieniu, nie wiadomo jak się zachowa w stosunku do człowieka. Czy ktoś zna jej właściciela i może go powiadomić? Czy ktoś może chce ją zaadoptować? Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Dzierzążni. Tel:23 661 59 04 wew. 46 lub odpady@dzierzaznia.pl
Od godz. 09:15 dnia 02.12.2022 do godz. 11:00 dnia 03.12.2022 Przebieg Obserwowane i prognozowane są słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, lokalnie marznącej mżawki, później również marznącego deszczu powodujące gołoledź. Strefa opadów będzie przemieszczać się z południowego wschodu na północ i północny zachód.
Jest to jedyny w Polsce projekt, dzięki któremu umożliwiamy bezpłatny dostęp do tanich mieszkań od spółdzielni, urzędów oraz instytucji. Dedykowany osobom o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, w tym uchodźcom wojennym.
Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie i dotyczą przede wszystkim katalogu gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i terminów dokonywania zgłoszeń, a także wyboru środków identyfikacji. Oprócz tego zaplanowano, że paszporty bydła posłużą dokumentowaniu wyłącznie przemieszczeń zagranicznych, a podstawową drogą informowania o zdarzeniach ma się stać aplikacja IRZPlus.
W imieniu Pana Mariusz Frankowskiego Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, zapraszamy do udziału w 12 Forum Rozwoju Mazowsza.
Nowe regulacje prawne w zakresie zwalczania agrofagów kwarantannowych na ziemniaku oraz warunki przemieszczania polskich ziemniaków na terytorium Unii Europejskiej
Do dnia 30 listopada 2022 r. do Biur Powiatowych Agencji można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc.
Pismo PPIS w Płońsku inicjujące akcję szczepień p./ grypie
„Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu
W Sieklukach błąka się pies - samica, czarna, podpalana, boi się człowieka i ucieka przed nim. Czy ktoś zna jej właściciela i może go powiadomić? Czy ktoś może chce ją zaadoptować? Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Dzierzążni. Tel:23 661 59 04 wew. 46 lub odpady@dzierzaznia.pl
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 933), ogłasza III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM „BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI”, przebiegający pod patronatem medialnym TVP INFO.
Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek (przedsiębiorca, osoba prowadząca działalność gospodarczą) ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie. W celu wsparcia klientów w realizacji ustawowego obowiązku, przygotowaliśmy kampanię informacyjną, celem której jest zapewnienie dostępu do PUE ZUS jak największej liczbie płatników do końca br. Uprzejmie prosimy zatem o zamieszczenie przesłanych informacji na Państwa stronie internetowej, będą pomocne dla przedsiębiorców przy zakładaniu profilu PUE ZUS.
Zaczynamy przyjmowanie wniosków. Formularz wniosku dostępny jest poniżej oraz w sekretariacie Urzędu Gminy, Dzierzążnia 28. Przed wypełnieniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią, oraz treścią zamieszczonej informacji.
Wójt Gminy Dzierzążnia - Adam Sobiecki i Pani Skarbnik Gminy - Beata Łukasiewicz w dniu 19 września 2022r. podpisali umowę dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn.: " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia - etap VI" w ramach Programu Priorytetowego: " Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" zatwierdzającego uchwałą Rady Nadzorczej Funduszu nr 12/2022 z dnia 26.01.2022r. Gmina otrzymała w ramach ww. programu dotacje w wysokości 29 324,01zł.
JODEK POTASU - ważne informacje Szanowni Mieszkańcy, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi jodku potasu i postępowania w razie skażenia radioaktywnego. Jednocześnie informujemy, że w Gminie Dzierzążnia utworzono punkt wydawania tabletek jodku potasu: POZ Grupa Zdrowie w Dzierzążni - Dzierzążnia 28 (Ośrodek Zdrowia w Dzierzążni) UWAGA WAŻNE Wydawanie preparatu jodku potasu w punktach wydawania nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek. Do tego momentu punkty wydawania preparatu będą nieczynne, więc nie ma konieczności udawania się do nich.
W całej Polsce w ZUS będą odbywały się różne wydarzenia dla osób starszych (wykłady stacjonarne, dyżury eksperckie, dyżury telefoniczne) podczas których zainteresowani będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS oraz skonsultować się ze specjalistami instytucji partnerskich. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, a udział w nich jest bezpłatny.
Konkurs Nasz Zabytek ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo objąć wszystkie województwa każdego roku. Konkurs jest podzielony na dwie części: I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie oraz II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku. Mieszkańcy województwa mazowieckiego będą mogli zgłaszać propozycje zabytków od 3 października do 1 listopada 2022 r. (I Konkurs). Został dla nich przygotowany prosty formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie fundacji. Osoby, które nie korzystają z internetu będą mogły zgłosić zabytek przez telefon.