Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI

 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

a także grzebowisk i spalarni  zwłok zwierzęcych i ich części

 

Lp.

Nazwa firmy, adres, telefon

Data wydania zezwolenia

Data wygaśnięcia, cofnięcia

lub zmiany zezwolenia

Rodzaj prowadzonej działalności

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. 09-100 Płońsk ul. Mickiewicza 4

15.09.2020r.

14.09.2030r.

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

2.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. 09-100 Płońsk ul. Mickiewicza 4

01.07.2020r.

31.12.2020r.

obieranie odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości

3.

Błysk-Bis Sp. z. o. o 06-200 Maków Mazowiecki ul. Mazowiecka 12

10.07.2009r.

10.07.2019r.

obieranie odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości