Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Dzierzążnia

09-164 Dzierzążnia Nr 28

e-mail: sekretariat@dzierzaznia.pl

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 - 16:00

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy w Dzierzążni:

Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Dzierzążni         39 8230 0007 5000 0941 2037 0215

Nr rachunku bankowego do uiszczenia opłat za odbiór odpadów komunalnych:

Bank Spółdzielczy w Płońsku  Oddział w Dzierzążni

06 8230 0007 5000 0941 2037 0227

 

Adres Elektronicznej Skrzynki        Podawczej ePUAP Urzędu Gminy           w Dzierzążni:

/i1l6f56gmo/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń Urzędu Gminy      w Dzierzążni: 

AE:PL-18770-98282-WCIBE-23


 
 
 
 
 • Wójt Adam Sobiecki
  tel. 023 661-59-04 wew.44
 • e-mail: wojt@dzierzaznia.pl
 • Księgowość i Podatki
  tel. 023  661-59-04  wew. 41
 • podatki@dzierzaznia.pl
 • place@dzierzaznia.pl
 • Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
  tel. 023 661-59-04  wew. 35, 32
 • ewidencjaludnosci@dzierzaznia.pl
 • usc@dzierzaznia.pl
 • samodzielne stanowisko d/s rolnictwa, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej
  tel. 023 661-59-04 wew. 48
 • dzialalnosc@dzierzaznia.pl
 • samodzielne stanowisko d/s planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej
  tel. 023 661-59-04 wew. 48
  e-mail: planowanie@dzierzaznia.pl
   
  samodzielne stanowisko d/s ewidencji rozliczeń odpadami, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony zabytków
  tel. 023 661-59-04 wew. 46
  e-mail: odpady@dzierzaznia.pl
 • samodzielne stanowisko d/s promocji gminy, obsługi funduszy strukturalnych
   tel. 023 661-59-04 wew. 46    
 • fundusze@dzierzaznia.pl
   
  samodzielne stanowisko d/s inwestycji, zamówień publicznych i funduszy pomocowych
  tel. 023 661-59-04 wew. 46
  inwestycje@dzierzaznia.pl
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  tel. 023  661-59-04 wew. 43
  e-mail: gops@dzierzaznia.pl
 • Gminna Biblioteka Publiczna
  tel. 023 661-59-04 wew.47
 • biblioteka@dzierzaznia.pl