Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA – SZKODY  SPOWODOWANE SUSZĄ !!! 

Wójt Gminy Dzierzążnia  informuje, że rolnicy poszkodowani w wyniku suszy,  która miała miejsce na terenie gminy  w okresie 11.05.2023 r. – 10.07.2023 r. mogą składać wnioski  o oszacowanie szkód                               w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2023 roku w Urzędzie Gminy w Dzierzążni. 

 Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa   komisja winna oszacować szkody spowodowane przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji .

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem rozpoczęcia prac komisji terenowej w przypadku suszy jest zgłoszenie wystąpienia szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie.

Informuję  że wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie będzie  podstawą do  ubiegania się o pomoc. W przypadku chęci uzyskania protokołu/kalkulacji z oszacowania szkód przez rolników, obligatoryjnym pozostaje złożenie wniosku o oszacowanie w aplikacji publicznej.

Aby zgłosić szkodę w aplikacji publicznej  w uprawach spowodowaną wystąpieniem suszy  należy:

  • Złożyć przez Internet, za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy. Dzięki temu rolnik będzie mógł otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny, aby ubiegać się o pomoc w ramach programów pomocy, określonych przez Radę Ministrów. Aplikacja dostępna będzie na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Można również złożyć wniosek o oszacowanie strat suszowych w Urzędzie Gminy, załączając kopię wniosku o dopłaty z ARIMR.

Szczegółowe informacje  odnośnie szacowania szkód  przez komisję można uzyskać  w Urzędzie Gminy w Dzierzążni pod numerem telefonu: 23/661-59-02 w. 48. 

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w danym roku wegetacyjnym, jako załącznik w celu identyfikacji upraw rolnych, w których wystąpiły szkody.

Formularz wniosku o szacowanie szkód przez Komisję Terenową dostępny jest w Urzędzie  Gminy w Dzierzążni  oraz na www.dzierzaznia.pl