Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Możemy ubiegać się o dodatkowe fundusze dla mieszkańców!!!

 

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze (gminy: Baboszewo, Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Miasto Raciąż, Miasto i Gmina Sochocin, Załuski) do konsultacji dotyczących wykorzystania dodatkowych środków i zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Do dyspozycji mamy 565 000 EURO co przy przeliczeniu po 4 EURO daje kwotę 2 260 000 zł.

LGD ubiegając się o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

LGD wraz z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR przedstawia propozycję nowego planu działania LSR, w którym aktualizowany jest budżet LSR oraz terminy osiągania dodatkowych wskaźników do osiągnięcia za pomocą planowanych dodatkowych środków w LSR.

 

Szczegółowe informacje oraz fiszka projektowa znajdują się na naszej stronie internetowej: http://lgdpm.pl/index.php?option=com_content&view=article...

 

Państwa propozycje będą podstawą do podjęcia decyzji o podziale środków, dlatego liczymy na aktywne włączenie się do konsultacji.

 

Możemy razem zdecydować w jaki sposób zostaną wykorzystane dodatkowe fundusze.

 

Fiszkę projektową prosimy przesłać do 15 maja br. na adres: biuro@lgdpm.pl