Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych                          z terenu Gminy Dzierzążnia w 2020 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2020 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
Najlepsze życzenia dla wszystkich Babć i Dziadków!!!
Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Numer swojego mikrorachunku podatkowego możesz sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora dostępnego na stronie www.podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym.
Jest nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla: Błomino-Gule, Błomino Gumowskie, Błomino-Jeże, Dzierzążnia, Starczewo Pobodze, Starczewo Wielkie, Wierzbica Szlachecka.
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane także do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Ankieta (link poniżej) https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=706dabd4&&b=aebd111a09f&&c=9ac7ead8 Zarząd LGD - Przyjazne Mazowsze Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej. >>RODO
Informujemy, że odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy w miesiącu styczniu nie ulega zmianie i przebiegnie zgodnie z harmonogramem zamieszczonym pod linkiem na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierzążnia. O aktualnym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych na rok 2020 będziemy informować na bieżąco.
OKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY W WARSZAWIE PRZESYŁA INFORMACJĘ O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU ORAZ WYKONYWANIU ROBÓT GEOLOGICZNYCH
Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed Wysoce Zjadliwym Wirusem Grypy Ptaków (HPAI)
W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych. W związku z tym ostrzegamy właścicieli gruntów oraz magazynów pod wynajem przed działalnością oszustów. Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości pod pozorem legalnej działalności i gromadzą tam odpady bez wiedzy właściciela, a po wypełnieniu obiektu zaprzestają działalności i znikają.