Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych                          z terenu Gminy Dzierzążnia w 2020 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z powiatu płońskiego do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym, które odbędzie się 9 czerwca 2020 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku.
w związku z trwającym naborem na nowych zasadach w Programie Czyste Powietrze udostępniamy Państwu krótką informację o najważniejszych zmianach w Programie,
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 13:00 dnia 25.05.2020 do godz. 21:00 dnia 25.05.2020 Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Możliwy grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80% Uwagi Brak. Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Małgorzata Tomczuk
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania.
W ramach akcji "Ocieplam dom i walczę ze smogiem" stworzona została strona www.termomodernizacja.org, na której opublikowane są artykuły i filmy związane z ocieplaniem domów jednorodzinnych, finansowaniem prac termomodernizacyjnych, a także z przysługującymi z tego tytułu ulgami podatkowymi. Partnerem strategicznym tegorocznej edycji jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Powiat Płoński powierzył Fundacji Togatus Pro Bono w Olsztynie realizacji zadań publicznych polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na ternie powiatu płońskiego. W załączniku szczegółowy harmonogram wykładów on-line.
Przedstawiamy harmonogram wywozu nieczystości stałych dla firm z gminy Dzierzążnia w okresie maj - lipiec 2020r.
PILNE: Osoby zainteresowane w 2020 roku demontażem lub odbiorem i utylizacją azbestu proszone są o złożenie wniosku w punkcie informacyjnym tutejszego Urzędu Gminy do 18 maja 2020r.
ARiMR zachęca rolników, a w szczególności posiadaczy zwierząt hodowlanych, do używania Portalu IRZplus, jako narzędzia umożliwiającego zgłaszanie wszelkich zdarzeń w siedzibach stad, bez konieczności odwiedzania Biur Powiatowych ARiMR. Rolnik używający Portalu zmniejsza ryzyko zakażenia zarówno siebie, jak i pracowników ARiMR.
Wójt Gminy Dzierzążnia uprzejmie informuje, że w dniu 29 kwietnia 2020r. Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie nr 149 w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/pomoc-rolnikom-poszkodowanym-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi
Osoby z Ukrainy przebywające na naszych terenach najpierw powinny przebyć 14 dniową kwarantannę. Ustawodawca nie określa wykonywania prac polowych podczas odbywania kwarantanny. w załącznikach informacje i wytyczne w językach: ukraińskim i rosyjskim.
W dokumencie zawarte są podstawowe wytyczne w zakresie higieny, dystansu społecznego jak również kwarantanny rolnika, w czasie której jeżeli nie występują u niego objawy zakażenia może on wykonywać prace w swoim gospodarstwie (więcej szczegółów w linkach).
Ważne informacje dotyczące produkcji pierwotnej. Podmioty prowadzące produkcję pierwotną pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są zapoznać się z tymi informacjami. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku przypomina, iż wszyscy producenci warzyw i owoców, a w szczególności owoców miękkich powinni zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego warzyw i owoców na etapie produkcji pierwotnej.
Narzędzie umożliwiające zgłaszanie wszelkich zdarzeń w siedzibach stad, bez konieczności odwiedzania Biur Powiatowych ARiMR. Rolnik używający Portalu zmniejsza ryzyko zakażenia zarówno siebie, jak i pracowników ARiMR.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z epidemią Covid-19
Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).
Mając na uwadze potrzeby naszych mieszkańców, a także chcąc wspomóc lokalnych producentów Starostwo Powiatowe w Płońsku postanowiło umożliwić mieszkańcom naszego powiatu promocję ich produktów i wyrobów oraz dać szansę na prowadzenie sprzedaży, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie i uruchomić „Wirtualny Targ Powiatu Płońskiego”
Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą poszukuje pracownika na kierownicze stanowisko urzędnicze do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni Telefon: 23/ 661 59 04 wew. 43 lub 40 e-mail: gops@dzierzaznia.pl https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych
Wzywasz nas na interwencję...powiedz nam prawdę. Pamiętaj, że ukrywając fakty o swoim stanie zdrowia, kontakcie z osobą potencjalnie zakażoną czy przebywaniu w strefie zakażenia, utrudniasz nam niesienie pomocy innym. Dlatego przypominamy - #NieKłamRatownikom. Przypominamy, że że na numer alarmowy 112 dzwonimy tylko w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Jeżeli jesteśmy w kwarantannie lub mogliśmy mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, mówimy o tym od razu dyspozytorowi. Mówiąc zatem szczerze o swoim stanie zdrowia pomagasz nam pomóc innym. Przyjeżdżając na interwencję będziemy mogli użyć odpowiedniej odzieży ochronnej. Chory ratownik nie pomoże już innej osobie... Powiadomienie o objęciu kwarantanną jest wiążące prawnie. Osoby takie powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji. Zespół Prasowy KWP
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych przez osoby objęte kwarantanną oraz w innych miejscach wyznaczonych do odbywania przez osoby kwarantanny, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że odpady takie nadal należy traktować jako odpady komunalne. Główny Inspektor Sanitarny wyjaśnia, że kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w celu zapobieżenia szerzenia się choroby COVID-19.
Zakład w Mławie zamknięty do odwołania!!!
Mazowiecki Państwowy Inspektor Sanitarny apeluje w związku z niewłaściwymi zachowaniami młodzieży organizowania spotkań towarzyskich " koronaparty".
W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem zwracamy się do klientów Urzędu Skarbowego w Płońsku o korzystanie z usług elektronicznych przygotowanych przez administrację skarbową, w szczególności w zakresie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych. Przypominamy, że PITy można składać korzystając m. in. z usług: - Twój e-PIT, - e-Deklaracje.
Przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2 plakaty, ulotki i materiał filmowy.
Ważne informacje Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.