Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZANOWNI  WYKONAWCY

Gmina Dzierzążnia wita na PLATFORMIE  eZAMAWIAJĄCY

 

W związku z wejściem w życie  z dniem 1 stycznia 2021 r. nowej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wdrożyliśmy Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem umożliwiającym Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 

lub oneplace@marketplanet.pl 

 gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

https://dzierzaznia.ezamawiajacy.pl/app/login

 

Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gmina Dzierzążnia:

https://dzierzaznia.ezamawiajacy.pl/app/login

lub

https://oneplace.marketplanet.pl

 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych z terenu

Gminy Dzierzążnia w 2021 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od 1 kwietnia do 31 września 2021r. na terenie całej Polski realizowany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Obowiązek spisowy dotyczy każdej osoby mieszkającej w naszej gminie.
Po pierwszych dwóch tygodniach Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) można już zdiagnozować najczęstsze pomyłki popełniane przez osoby korzystające z samospisu przez Internet. Najważniejsza porada dla spisujących się osób: warto się dobrze przygotować, dokładnie czytać pytania i podpowiedzi zawarte w aplikacji, a w razie wątpliwości lepiej sprawdzić daną informację i wrócić do formularza później. Na dokończenie spisu mamy 14 dni od pierwszego logowania. Jeśli jednak definitywnie zakończymy spis i potwierdzimy poprawność przekazanych danych – nie ma już możliwości ich poprawiania!
Poniżej podajemy indywidualny link do połączenia z tłumaczem migowym on line. https://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=NSP1420052
Osoby starsze są szczególnie narażone na działania przestępców podszywających się pod członków rodziny lub policjantów. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021) może być dla przestępców okazją do podobnych oszustw i wyłudzeń. Dlatego zachęcamy, by podczas NSP 2021 nie tylko z poczucia odpowiedzialności, ale też dla własnego bezpieczeństwa, jak najszybciej wypełniły obowiązek spisowy i nie czekały na kontakt ze strony rachmistrza.
GDDKiA przesyła pismo z apelem o zaprzestanie zajmowania pasa drogowego w sposób nieuprawniony.
Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.
Szanowni Państwo, Minister Infrastruktury zaprasza na konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. odbędzie się 28 spotkań konsultacyjnych w całym kraju. Projekty planów zawierają konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na www.stoppowodzi.pl
Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -4°C, przy gruncie do -6°C. Temperatura maksymalna w dniach 07.04 i 08.04 od 5°C do 7°C.
Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.
Rozliczenie PIT Informacja dla emerytów i rencistów.
Spis jest naprawdę łatwy! Wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Zrób to jak najszybciej!
PILNE Osoby zainteresowane demontażem lub odbiorem i utylizacją azbestu proszone są o złożenie wniosku w punkcie informacyjnym tutejszego Urzędu Gminy w Dzierzążni do dnia 12 kwietnia 2021r..
Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.
Możesz testować wersję demo formularza! demo.spis.gov.pl
Chcesz zapytać o #SpisPowszechny? Dzwoń pod numer ☎ 22 279 99 99!
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.
Informacje zbierane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) będą podlegać rygorystycznej ochronie. Gwarantują to zarówno zapisy prawne nakładające m.in. bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy statystycznej, jak i zabezpieczenia informatyczne blokujące osobom niepowołanym dostęp do danych spisowych.
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje w tym roku 6 edycję konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest dedykowany Kołom Gospodyń Wiejskich.
Mieszkanka naszej gminy jest nieuleczalnie chora i potrzebuje naszej pomocy! Link do zbiórki charytatywnej: https://www.siepomaga.pl/edyta-wierzchowska/jeden-procent
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Płońsku zostaje wyłączony z obsługi bezpośredniej interesantów w dniu 18 marca br. (czwartek) w związku z pracami, związanymi z infrastrukturą informatyczną Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
Udział w projekcie pozwoli Ci na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy. Liczba miejsc jest ograniczona. Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/
1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.
Przeznaczony dla dzieci w wieku 11–14 lat 20 autorów najlepszych rymowanek zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 600 zł. Termin nadsyłania zgłoszeń 9 kwietnia 2021 r.
Ogłoszenie o niepodorywaniu dróg i poboczy poczas prac polowych.
o wykryciu pierwszego przypadku grypy ptaków u ptaków dzikich w 2021 roku na terenie woj. mazowieckiego (powiat płoński)
Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS
Zaproszenie na szkolenie online pt. „Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020”, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2021 r. o godz.10.00
Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2021 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W okresie od 01.02.2021r. do 31.07.2021r. na terenie Gminy Dzierzążnia prowadzone jest tzw. "działanie priorytetowe", którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie miejscowości Stare Gumino poprzez wyeliminowanie osób spożywających alkohol głównie w rejonie sklepu oraz zakłócających ład i porządek publiczny w tym rejonie.
25 lutego 2021 roku odbędzie się nasze kolejne webinarium - ,,Współpraca z agencją SEM – czego oczekiwać?”. Poruszać będzie takie zagadnienia jak, czym zajmuje się agencja SEM, czy warto skorzystać z pomocy takiej firmy czy prawidłowy przebieg współpracy.
Spotkanie on-line dotyczące uwag do projektu Umowy Partnerstwa w kontekście wspierania rozwoju gmin naszego Regionu. Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2935510310011773/
Strona internetowa poświęcona przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.
NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022
Urząd Gminy w Dzierzążni informuje, że została uruchomiona infolinia dotycząca transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, lokalizacji i organizacji punktów szczepień, zamówienia mobilnego punktu szczepienia.
Interaktywne narzędzie, które daje każdemu możliwość wpłynięcia na bezpieczeństwo w swoim rejonie. Jest to intuicyjna i powszechnie dostępna aplikacja , która umożliwia wskazanie Policji występujących zagrożeń w miejscu zamieszkania zarówno z wykorzystaniem komputerów, jak i urządzeń mobilnych.
Gmina Dzierzążnia przystąpiła do programu "Wspieraj Seniora"
Od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów. Konkurs korzysta z interaktywnych i zdalnych narzędzi edukacyjnych.
Szczepmy swoje zwierzęta przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa. Wścieklizna jest śmiertelną wirusową chorobą ludzi i zwierząt, a szczepienia psów przeciwko wściekliźnie w Polsce są obowiązkowe!
Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2021 roku na terenie województwa mazowieckiego.