Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych                          z terenu Gminy Dzierzążnia w 2020 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z epidemią Covid-19
Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).
Mając na uwadze potrzeby naszych mieszkańców, a także chcąc wspomóc lokalnych producentów Starostwo Powiatowe w Płońsku postanowiło umożliwić mieszkańcom naszego powiatu promocję ich produktów i wyrobów oraz dać szansę na prowadzenie sprzedaży, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie i uruchomić „Wirtualny Targ Powiatu Płońskiego”
2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą poszukuje pracownika na kierownicze stanowisko urzędnicze do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni Telefon: 23/ 661 59 04 wew. 43 lub 40 e-mail: gops@dzierzaznia.pl https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych
Wzywasz nas na interwencję...powiedz nam prawdę. Pamiętaj, że ukrywając fakty o swoim stanie zdrowia, kontakcie z osobą potencjalnie zakażoną czy przebywaniu w strefie zakażenia, utrudniasz nam niesienie pomocy innym. Dlatego przypominamy - #NieKłamRatownikom. Przypominamy, że że na numer alarmowy 112 dzwonimy tylko w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Jeżeli jesteśmy w kwarantannie lub mogliśmy mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, mówimy o tym od razu dyspozytorowi. Mówiąc zatem szczerze o swoim stanie zdrowia pomagasz nam pomóc innym. Przyjeżdżając na interwencję będziemy mogli użyć odpowiedniej odzieży ochronnej. Chory ratownik nie pomoże już innej osobie... Powiadomienie o objęciu kwarantanną jest wiążące prawnie. Osoby takie powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji. Zespół Prasowy KWP
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych przez osoby objęte kwarantanną oraz w innych miejscach wyznaczonych do odbywania przez osoby kwarantanny, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że odpady takie nadal należy traktować jako odpady komunalne. Główny Inspektor Sanitarny wyjaśnia, że kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w celu zapobieżenia szerzenia się choroby COVID-19.
Zakład w Mławie zamknięty do odwołania!!!
Mazowiecki Państwowy Inspektor Sanitarny apeluje w związku z niewłaściwymi zachowaniami młodzieży organizowania spotkań towarzyskich " koronaparty".
W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem zwracamy się do klientów Urzędu Skarbowego w Płońsku o korzystanie z usług elektronicznych przygotowanych przez administrację skarbową, w szczególności w zakresie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych. Przypominamy, że PITy można składać korzystając m. in. z usług: - Twój e-PIT, - e-Deklaracje.
Przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2 plakaty, ulotki i materiał filmowy.
Ważne informacje Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.