Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 

    Uwaga !

Seniorzy Gminy Dzierzążnia Program „Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 ,Gmina Dzierzążnia  przystąpiła do ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Wspieraj Seniora”.

Strategicznym celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegać będzie w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu:

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11  

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do  Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do seniora w celu pomocy oraz datę.

Krok 4. Koszt zakupów pokrywa Senior.

Senior także może zgłosić się bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni – tel. 23 661-59-04 wew.43

Realizacja organizacji  usługi przez Ośrodek Pomocy Społecznej powinna odbywać się pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy Ośrodka. Zgłoszenia, które wpływają w weekendy przez system CAS rozpatrywane będą od poniedziałku.

                                                                                                                     Dzierzążnia dn.28.10.2020

 
 
 
 

 

Drodzy Seniorzy

Z uwagi na występującą sytuację związaną z epidemią koronawirusa

od 26.10.2020r. do odwołania

,,Klub Senior +” w Podmarszczynie

Będzie NIECZYNNY.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych                          z terenu Gminy Dzierzążnia w 2020 roku

 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja dla rolników ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 7 sierpnia 2020 r. wynosi: 100% limitu krajowego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.).

   W związku z tym komunikatem od dnia 07 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy nie może udzielać pomocy  w postaci umarzania zaległości podatkowych w podatkach: rolnym, od nieruchomości, leśnym i tzw. łącznym zobowiązaniu pieniężnym  oraz stosowania zwolnień i ulg w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych.

 
 
 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA

!!! ASYSTENTA RODZINY !!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od 16 listopada 2020 r. usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym" i nowy model obsługi podatników jest już dostępny w całym kraju. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w Urzędzie jest możliwe po jej wcześniejszym umówieniu.
Główny Urząd Statystyczny zaprasza rolników do wsparcia swoich lokalnych społeczności w konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale SAMOSPISU INTERNETOWEGO.
Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i znajomych.
Dostępna pod numerem 22 279 99 99 infolinia spisowa służy pomocą w każdej sprawie dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego. Warto skorzystać z tego wsparcia możliwie jak najszybciej. 30 listopada mija termin na wywiązanie się z obowiązku spisowego i w ostatnich dniach infolinia będzie z pewnością zasypywana pytaniami i zgłoszeniami od rolników, czekających na wypełnienie formularza spisowego do ostatniej chwili.
Atrakcyjne nagrody czekają na rolników z województwa mazowieckiego, którzy szybko spiszą swoje gospodarstwo rolne korzystając z samospisu internetowego. W pierwszej turze akcji „Najszybsi w PSR każdego dnia” do zwycięzców trafią wygodne i praktyczne koce piknikowe.
Spis rolny jest obowiązkiem i każdy użytkownik gospodarstwa rolnego MUSI się z niego wywiązać! Warto to zrobić tym bardziej, że przy okazji można wziąć udział w licznych konkursach spisowych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.
Rolnikom zostało już naprawdę niewiele czasu na wypełnienie obowiązku spisowego. Warto więc skorzystać z metody, która pozwala to zrobić możliwie szybko, bezpiecznie i wygodnie. Samospis internetowy – bo o nim mowa – mimo niezaprzeczalnych zalet pozostaje na Mazowszu stosunkowo rzadko wybieraną opcją.
Głosuj na projekt podregionalny zlokalizowany na terenie Gminy Naruszewo. Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571”
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i dzieci do udziału w konkursie filmowym współorganizowanym przez TVP3 Warszawa. Wystarczy nakręcić 1-minutowy film na temat: „Dlaczego liczy się rolnictwo?”
Sprawdź, czy przypadkiem nie uchylasz się od obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, bo nie wiesz, że jesteś rolnikiem.
Rolnicy mieszkający w miastach Mazowsza to wbrew pozorom spora społeczność liczona w tysiącach. Wielu z nich może nawet nie wiedzieć, że powinni wziąć udział w trwającym do końca listopada Powszechnym Spisie Rolnym.
Wielu rolników zapomina, jak ważny jest spis rolny - jak dotąd na Mazowszu z tego obowiązku wywiązał się zaledwie co trzeci użytkownik gospodarstwa rolnego. Jeśli ten wynik się znacząco nie poprawi, polskiemu rolnictwu grożą bardzo poważne konsekwencje w przyszłości.
Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Gęsta mgła/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 00:00 dnia 20.10.2020 do godz. 09:00 dnia 20.10.2020 Przebieg Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami do 100 m. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80% Uwagi Brak. Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Ewa Łapińska
Konkurs ma na celu umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu, wyzwolenie naturalnej kreatywności oraz propagowanie wiedzy na temat spisów rolnych. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej (techniką dowolną) prezentującej wyobrażenia dzieci dotyczące rolnika w świetle trwającego spisu rolnego.
W odpowiedzi na zgłaszane przez wielu mazowieckich rolników prośby o możliwość spisania gospodarstwa z pomocą rachmistrza, Urząd Statystyczny w Warszawie oferuje chętnym gminom wizytę mobilnego punktu spisowego. Jeśli jesteś rolnikiem i chciałbyś, żeby przy wypełnianiu obowiązku spisowego wsparł cię profesjonalny rachmistrz, zgłoś to jak najszybciej do naszego urzędu!
Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego wschodu. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów w pierwszej dobie Ostrzeżenia (pon - pn/wt) miejscami do 40 mm. Prognozowana suma opadów w drugiej dobie (wt - wt/śr) miejscami do 40 mm.
Urząd Gminy Dzierzążnia wraz z Firmą PROMAG Serdecznie zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców Gminy na spotkanie dotyczące dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej oraz instalacje solarne do podgrzewania wody użytkowej.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!
Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych.
Zapraszamy serdecznie wszystkich Seniorów/Seniorki zainteresowanych różnymi formami aktywności do Klubu ,,Senior+”, który swoją działalność rozpoczął od dnia 12.10.2020r. w Podmarszczynie.
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 12:00 dnia 12.10.2020 do godz. 08:00 dnia 14.10.2020 Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów w pierwszej dobie Ostrzeżenia (pon - pn/wt) miejscami do 40 mm. Prognozowana suma opadów w drugiej dobie (wt - wt/śr) miejscami do 40 mm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80% Uwagi Z uwagi na dynamiczny przebieg sytuacji istnieje możliwość zmiany terminu ważności ostrzeżenia lub jego stopnia. Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Katarzyna Ścisłowska
Zamieszczamy apel na prośbę Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i niektórych innych ustaw.
W dniu 15 października 2020r. w godzinach od 9.00 do 11.00 dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Wierzbica Pańska zasilani ze stacji trafo S7-226 Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. lub 801 456 456
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 14:00 dnia 05.10.2020 do godz. 22:00 dnia 05.10.2020 Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80% Uwagi Z uwagi na dynamiczną sytuację pogodową stopień ostrzeżenia może zostać podniesiony. Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Ilona Bazyluk
Informacja o przemieszczaniu sprzętu i żołnierzy Brygady Strzelców Podhalańskich.
W dniu 6 - 7 PAŹDZIERNIKA 2020 r., od godz. 8,00 na terenie Gminy Dzierzążnia odbędzie się BEZPŁATNA zbiórka elektrośmieci. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wystawiania PRZED SWOJE BRAMY zużyte sprzęty takie jak: pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki, kuchenki elektryczne, suszarkI, telewizory, kuchenki mikrofalowe, aparaty, miksery, odkurzacze, wiertarki, elektro-narzędzia, żarówki, świetlówki baterie itp.
Prognoza na dzień 01.10.2020 r. i na dzień 02.10.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska. W godzinach południowych zaczęły szybko rosnąć stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, mając na uwadze obserwowane wysokości stężeń tego zanieczyszczenia na stacjach monitoringu jakości powietrza w województwie mazowieckim i województwach sąsiednich, istnieje wysokie ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10.
W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID–19, Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o prowadzeniu w najbliższym czasie wyłącznie wywiadów telefonicznych przez rachmistrzów spisowych. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo rolników oraz pracowników statystyki zawieszono wywiady bezpośrednie, które miały być realizowane od 1 października br.
Wójt Gminy Dzierzążnia przekazuje komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego o telefonicznym Spisie Rolnym.
16 września pracę rozpoczęli rachmistrze telefoniczni Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Przez 6 dni w tygodniu dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych z propozycją spisania gospodarstwa rolnego. Warto skorzystać z tej metody spisowej – rachmistrz zadaje pytania i wprowadza odpowiedzi do formularza spisowego, rolnik musi mu tylko przekazać wymagane informacje.
Rolnicy z naszej gminy/naszego miasta*, liczymy na Was! Jeśli wszyscy weźmiecie udział w Powszechnym Spisie Rolnym, to mamy ogromną szansę na atrakcyjne nagrody dla naszych przedszkoli i szkół!
5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza w szeregi mazowieckich terytorialsów
Osoby zainteresowane demontażem lub odbiorem i utylizacją azbestu proszone są o złożenie wniosku w punkcie informacyjnym tutejszego Urzędu Gminy w Dzierzążni.
Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna – można się spisać w domu, bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz. O możliwości spisania się przez telefon będą przypominać rachmistrze dzwoniąc od 16 września do rolników i proponując wypełnienie obowiązku spisowego w ten właśnie sposób.
Powszechny Spis Rolny 2020, tak jak wszystkie prowadzone przez statystykę publiczną badania, jest realizowany z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.
Główny Inspektor Sanitarny podpisał czwartą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Wójt Gminy Dzierzążnia podaje informację Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, że w okresie czasu od 01.08.2020r. do 31.01.2021r. na terenie gminy Dzierzążnia prowadzone jest tzw. "działanie priorytetowe", którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie miejscowości Dzierzążnia poprzez wyeliminowanie osób spożywających alkohol głównie w rejonie sklepów oraz zakłócających ład i porządek publiczny w tym rejonie jak również osób zakłócających ład i porządek publiczny w rejonie budynku Urzędu Gminy w Dzierzążni.
Wójt Gminy Dzierzążnia - Adam Sobiecki i Skarbnik Gminy - Beata Łukasiewicz w dniu 12 sierpnia 2020r. podpisali umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia - Etap IV" w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" na kwotę 22 729,11
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.
Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020. W sierpniu uruchomiony zostanie nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich mieszkańców zainteresowanych informacjami o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formularza spisowego.
W załączniku harmonogram wywozu odpadów komunalnych z pojemników dla firm IX 2020 - XII 2020
Wójt Gminy Dzierzążnia zwraca się z uprzejmą prośbą do rolników o sukcesywne składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, nie odkładanie tej sprawy na koniec miesiąca. W związku z panującą pandemią, dbając o bezpieczeństwo rolników oraz pracowników urzędu chcemy uniknąć gromadzenia się większej ilości osób w jednym miejscu.
Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.