Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni informuje, że od dnia 01.07.2019 roku wnioski o przyznanie świadczenia ,,Dobry start’’ (300+), można składać drogą  elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,

Natomiast od dnia 01.08.2019 roku będą przyjmowane wnioski w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni w pok. nr. 1.

Świadczenie przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, osobom prowadzącym rodzinny domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom placówek opiekuńczo –terapeutycznych, osobom uczącym się.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia. Świadczenie to jest niezależnie od posiadanego dochodu.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

W programie „Dobry Start” obowiązuje uproszczona procedura. Zrezygnowano bowiem z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail lub do odbioru w GOPS w Dzierzążni.